top of page

Gruppeterapi


Gruppe

Mennesker trenger andre mennesker. Vi er flokkdyr. Vi fødes inn i, og vokser opp i grupper. Erfaringene vi gjør med andre mennesker preger og former oss. I gestaltterapi sier vi gjerne at vi “blir til” i relasjon. Jeg blir til i møte med deg.

I det ligger det blant annet at ved å dele opplevelser og erfaringer med andre danner vi oss et bilde av hvem vi er. Vi lærer oss om hvordan vi selv er i verden og hvordan vi skal forholde oss til andre. Gjennom dette utvikles vår egen opplevelse av oss selv, vår egen selvfølelse.

Vi er avhengig av andre mennesker som babyer, den videre utviklingen som barn og ungdom skjer i nært samspill med andre. De tidlige erfaringene av å oppleve andre og oss selv blir en naturlig del av oss som vi også anvender i voksen alder. Det blir til mønstre. Noen er vi klar over, andre er vi ikke oppmerksomme på. Noen er hensiktsmessige, andre kanskje mer til besvær.

Mange av problemene vi mennesker har i livet bunner i hvordan vi forholder oss til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.

Så hvordan bli kjent med disse mønstrene og utfordringene vi har?

Gruppeterapi gir mulighet til å gjøre seg kjent med disse mønstrene. Et sted å bli klar over hvordan jeg virker på andre og hvordan jeg lar meg påvirke av andre. Har du noen gang fått muligheten til å gi autentiske tilbakemeldinger på hva som skjer med deg i møte med andre? Eller få ekte tilbakemeldinger fra andre på hva som skjer med dem i møte med deg? Skummelt, tenker du kanskje, men vi erfarer at det også er uhyre meningsfult og lærerikt når det skjer i trygge rammer.

Vitenskapelige studier har vist at gruppeterapi har god effekt og virker like godt og enkelte ganger bedre enn individualterapi.

Hvis du er interessert I å lese mer om temaet, har Kristiane skrevet en artikkel om å jobbe med grupper i gestaltperspektiv i Norsk Gestalttidsskrift. I morgen starter vi i Terapeuthuset ny terapigruppe på kveldstid.

Utvalgt innlegg

Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page