top of page

Emosjonsfokusert parterapi(EFT- C)

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet

Emosjonsfokusert parterapi (EFT) er utviklet av den kanadiske psykoterapiforskeren Leslie Greenberg og hans tidligere doktorgradsstudent, nå psykoterapiforsker og parterapeut. EFT er en av de nyeste, men samtidig aller best dokumenterte parterapimetodene vi har. Teorien inneholder elementer både fra tidligere kjente humanistiske og familieterapeutiske terapiretninger, og fra det voksende fagfeltet som kalles sosial nevrovitenskap. En rekke nyere studier av voksen tilknytning gir støtte til prinsippene og metodene i EFT. 

Forskning på metoden har vist at par i emosjonsfokusert parterapi arbeider seg gradvis igjennom tre faser, hver av dem med identifiserbare vendepunkter. Til å begynne med lærer paret å kjenne igjen og stoppe automatiske konfliktmønstre. I den påfølgende fasen er hovedfokuset på å bygge opp igjen den tryggheten, tilliten og intimiteten som i større eller mindre grad er blitt brutt ned over tid av irritasjoner, konflikter og/eller traumer. Siste fase er en konsolideringsfase, der terapeuten har en mindre aktiv rolle. I konsolideringsfasen får paret gjentatte erfaringer med at de selv klarer å håndtere konfliktene og ivareta det følelsesmessige båndet i forholdet. 

Emosjonsfokusert parterapi kategoriseres som en korttidsterapeutisk metode. Den varer vanligvis mellom åtte og tjue samtaler, hvis parhistorien og den enkelte partners forhistorie er relativt ukomplisert. Hvis det foreligger traumer eller tillitsbrudd i parforholdet eller i livshistoriene til partnerne, kreves det gjerne mer tid. Uavhengig av historikken til paret er EFT-terapeuten godt rustet til å vite hvor i et terapiforløp paret befinner seg og hvordan de kan veiledes videre. Studiene av EFT har vist at metoden er effektiv både på enkle og mer sammensatte problemer. I tillegg har den vist seg å ha svært god langtidseffekt.

Ønsker du å lese mer om EFT, kan vi anbefale å lese denne artikkelen: Med følelsene som kompass.

Du kan også lese mer om EFT på: https://ipr.no/terapi/emosjonsfokusert-terapi

.

Par Hugging på Pier
bottom of page