top of page
Parterapi i Oslo

Hvordan få til å leve sammen?

 

Et parforhold kan være både givende og krevende. De fleste samliv går gjennom kriser eller tunge perioder. Å søke støtte når dere står fast kan føre til bedre kommunikasjon og mer nærhet.

 

I parterapi tar vi utgangspunkt i nå situasjonen og hvordan dere opplever den. Vi utforsker hvordan dere opptrer i møte med hverandre, og hvordan oppnå fruktbar dialog.

Vi tilbyr parterapi i Oslo og digitalt for dere som ønsker hjelp og støtte med å finne veien videre fra vanskelige perioder i parforholdet.
 

Emosjonsfokusert parterapi(EFT- C)

De aller fleste par vil fra tid til annen oppleve vanskelige perioder i parforholdet, perioder hvor kommunikasjonen stopper opp eller blir destruktiv.

Opplever dere å sitte fast i slike negative samspillmønstre?

Kjærlighet om våren
Hvordan få til å leve sammen?

 

Å søke støtte når dere står fast kan føre til bedre kommunikasjon og mer nærhet.

 

Til oss kommer par i alle livssituasjoner og kriser. Vår oppgave er å være prosessveiledere som hjelper dere å sortere tanker, følelser og opplevelser, slik at dere kan finne nye og bedre veier å kommunisere. Som gestaltterapeuter MNGF og EFT - C parterapeuter hjelper vi dere til å se på følelsene som ligger bak konfliktene, slik at dere kan forstå hverandre bedre.

 

Å øke forståelsen for hverandre skaper mer intimitet og trygghet og styrker båndene mellom dere. Emosjonsfokusert terapi gir gode resultater fordi trygge emosjonelle forbindelser mellom paret styrker evnen til å forstå hverandre og møte hverandre med større grad av trygghet, intimitet og nærhet.

Litt om oss:

Cecilie Dale og Nina Taasen er utdannet gestaltpsykoterapeuter MNGF med 2 årig videreutdanning fra NGI Høyskole - samt 1.årig påbygning i Emosjonsfokusert parterapi EFT - C ved IPR (Institutt for psykologisk rådgivning)

Les mer om oss her:

Terapi for par kan være til hjelp for å:

  • Snakke bedre sammen og øke trygghet og tillit.

  • Forebygge eller håndtere kriser.

  • Fortsette eller bryte opp.

  • Samarbeide før og etter et brudd.

  • Samarbeide om og med barna.

  • Reparere tillitsbrudd.

  • Møte hverandre i vanskelige livshendelser.

bottom of page