Blogg

Som terapapeut og menneske gjør vi daglig egne erfaringer. Vi ønsker å dele noen av disse refleksjonene, erfaringene og tankene med dere.

 

”To heal a suffering, one must experience it to the full”

I vår fikk jeg forespørsel om å skrive et lite innlegg i Gestalt Magasinet om hvordan jeg jobber med følelser i terapirommet. For den som søker terapi, kan det å definere følelser eller emosjoner i seg selv være vanskelig, for vi mennesker kan i livene våres bruke mye tid og krefter på å legge lokk på eller holde vanskelige følelser på avstand. Vi søker jo ofte hjelp nettopp fordi det kan være vanskelig å sette ord på følelser. En følelse kan dessuten komme til uttrykk i mange former, kanskje er irritasjon uttrykk for sorg, eller munterhet en måte å holde ut noe uutholdelig på? ”To heal a suffering, one must experience it to the full”, sa filosofen og gestaltterapeuten Arnold Beisser. Hans t

”Aldri glem å være menneske”.

Leste du kronikken til Vetle Lid Larsen “Hvorfor jeg flykter fra yngre leger” i Aftenposten i uken som gikk? I kronikken beskriver Larsen to vidt forskjellige tilnærminger til hvordan leger møter pasientene sine; den menneskelige og det han kaller den robotaktige. En spissformulert fremstilling, som nok kan leses som en bredere samfunnskritikk enn en kritikk av legestanden alene. Like fullt setter den i gang en rekke tanker her. Om hva som er viktig i møtet med de som oppsøker behandlere. For alle oss som er behandlere. For vi kan vel alle kjenne igjen det han beskriver. Legen som taster på skjermen og ikke ser på pasienten, er i stor kontrast til den som tar seg tid og virkelig lytter. Som

Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square