top of page

Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger hos terapeutene på Terapeuthuset,

gestaltterapeuter MNGF

Ingunn Cecilie Dale Gestaltterapeut MNGF, TerapeutHuset Dale

org.nr.: 813575612

Kristiane Rivedal Gestaltterapeut MNGF, TerapeutHuset Rivedal

org.nr.: 913499328

Nina Taasen Gestaltterapeut MNGF, TerapeutHuset Taasen

org.nr.: 986962115

er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

- Klienter.

- Personer som mottar gestalt kollegaveiledning.

- Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

- Registrere nye klienter.

- Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

- Fakturering.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

- Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

- Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og boligadresse.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

- Å overholde avtalen med klienter.

- Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

- Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvaret et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

- Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

- Endre sine personopplysninger.

- Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlere vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

- Mornor AS for økonomi og regnskap.

- Conta fakturering for fakturering.

 

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

 

Klagerett

Derson du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inne en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformajson, spørsmål kan rettes til

Cecilie Dale på e-post cecilie@terapeuthuset.no eller telefon +4792872890 Kristiane Rivedal på e-post kristiane@terapeuthuset.no eller telefon 95136805 Nina Taasen på e-post nina@terapeuthuset.no eller telefon 97727500 Sist oppdatert: 14.03.20.

bottom of page