top of page

Hva er Gestaltterapi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er ikke opptatt av rett eller galt, men mer opptatt av hva som er riktig for deg. Gjennom samtaler og utforsking gjør klient og terapeut seg kjent med det som er relevant i ditt liv, der du står nå.

 

 

 

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i verden og en del av den humanistiske psykologien.

 

Terapien kan foregå på individ, par eller gruppenivå, og kan handle om alt fra å bearbeide traumatiske hendelser, kriser og angst, til å se på problemer i relasjon, kommunikasjon og arbeide med egen utvikling.

 

”Gestalt” betyr et meningsfylt hele – og vi har nettopp en helhetlig tilnærming hvor vi jobber for å øke bevissthet rundt hele deg med følelser, tanker og kropp. Gestaltterapi er en god metode for å bli mer oppmerksom på egne opplevelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan se oss selv og våre valgmuligheter.

Psykoterapi/samtaleterapi

Det er mange grunner til å oppsøke terapi:

 

 • Er du ikke der du ønsker å være i livet?

 • Ønsker du mer tilstedeværelse, mening, glede, energi og selvtillit?

 • Står du overfor vanskelige valg i livet?

 • Er du i sorg, konflikt eller krise?

 • Har du en "indre stemme" som alltid kritiserer deg?

 • Lever du mer etter andres forventinger og regler enn etter eget ønske?

 • Står du fast og trenger hjelp til å komme videre? 

 • Er du fanget i et adferds- eller tankemønster du ikke kommer ut av?

 • Trenger du noen å dele tankene med?

 • Trenger du støtte?

 • Opplever du hverdagen som stressende eller overveldende?

 

 

Mange av livets utfordringer egner seg som utgangspunkt for terapi. Vanskeligheter er ikke bare problemer, de bærer også med seg muligheten til økt selvinnsikt og vekst. Som terapeut kan vi være en støtte, slik at du kan finne dine indre ressurser og dine egne svar.

 

 

 

Ønsker du time eller har du spørsmål, send en mail til: info@terapeuthuset.no

Hvordan jobber vi?

En gestaltterapeut er en profesjonell samtalepartner og et medmenneske som tilbyr støtte når det er vanskelig. Vi tror at alle mennesker har de ressursene de trenger, og at terapi kan bidra til å hente det frem. TerapeutHuset er et sted å utforske vanskelige temaer innenfor trygge rammer.

 

Hvordan vi jobber kan variere fra terapeut til terapeut, men samtale er hovedredskapet. Avhengig av hva DU er fortrolig med, kan vi også prøve ut ulike øvelser som fokuserer på:
 

 • bevegelse

 • sammenheng mellom kropp, tanker og følelser

 • awareness

 • mindfulness

 • oppmerksomhetstrening

 • rollespill

 • ulike kreative uttrykk

 

Gestaltterapi går ut på å bevisstgjøre mennesker om deres følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere ser seg selv, og sine handlingsvalg.

 

 

 

bottom of page